Yuusha Ga Shinda! - Temporada 1
1 Image Yuusha Ga Shinda! Episodio 1 07-04-2023
2 Image Yuusha Ga Shinda! Episodio 2 14-04-2023
3 Image Yuusha Ga Shinda! Episodio 3 21-04-2023
4 Image Yuusha Ga Shinda! Episodio 4 28-04-2023
5 Image Yuusha Ga Shinda! Episodio 5 05-05-2023