Boku no Kokoro no Yabai Yatsu - Temporada 1
1 Image Boku no Kokoro no Yabai Yatsu ¡Me robaron! 02-04-2023
2 Image Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Episodio 2 09-04-2023
3 Image Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Episodio 3 16-04-2023
4 Image Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Episodio 4 23-04-2023
5 Image Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Episodio 5 30-04-2023
6 Image Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Episodio 6 07-05-2023